Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp transportsektorn

Växthusgasutsläpp för vägburna transporter, arbetsmaskiner samt övriga transporter inom Uppsalas geografiska område. Utsläppen omfattar koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Utsläpp från flyg och sjöfart är inte inkluderade, utan redovisas istället under Långväga resande.

Växthusgasutsläpp från transporter inom Uppsalas geografiska område

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, från SMED (Svensk Miljöemissionsdatabas)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990.
Senaste värdet:
239485 ton (2019).
Utgångsvärde:
350525 ton (1990).

Kommentar

De totala utsläppen från transporter inom Uppsalas kommungräns har minskat sedan 1990. Utsläpp från personbilar har minskat, medan utsläppen från lastbilar och arbetsmaskiner har ökat.

Uppgifter för militära transporter finns bara till och med 2000, och kvaliteten är osäker. För mer information om statistiken, se länk till Nationella emissionsdatabasen.

Statistiken har lång eftersläpning. Statistik för 2020 släpps av SMED i juli 2022.

Uppdaterad: 2022-05-25