Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp transportsektorn

Indikator SE. 1.1. 3

Växthusgasutsläpp för vägburna transporter, arbetsmaskiner samt övriga transporter inom Uppsalas geografiska område. Utsläppen omfattar koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Utsläpp från flyg och sjöfart är inte inkluderade, utan redovisas istället i Långväga resande-kategorin under Växthusgasutsläpp totalt.

Växthusgasutsläpp från transporter inom Uppsalas geografiska område

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, från SMED (Svensk Miljöemissionsdatabas)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
227112 ton (2021)
Utgångsvärde:
272262 ton (1990)

Kommentar

De totala utsläppen från transporter inom Uppsalas kommungräns har minskat sedan mätningarna började vid 1990. Utsläppen från personbilar har stadigt minskat under mätperioden. Under de fem senaste åren har trenden av ökade utsläpp från lastbilar och arbetsmaskiner svagt börja vända till en minskning men totalt sett har utsläppen ökat för lastbilar och arbetsmaskiner.

Uppgifter för militära transporter finns bara till och med 2000, och kvaliteten är osäker. För mer information om statistiken, se länk till Nationella emissionsdatabasen.

Statistiken för transporter har lång eftersläpning och skarpa siffror kommer efter ungefär 18 månader.

Uppdaterad: 2024-02-06