Gå direkt till sidans innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Artikel

Om webbplatsen

Miljöbarometern är en resurs för alla som söker fakta om miljösituationen i Uppsala eller vill veta mer om kommunens miljöarbete.

Läs mer om webbplatsen.

Tillgänglighet för Uppsalas miljöbarometer

Uppsala kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för att det ska vara enkelt för alla, oavsett funktionsnedsättning, att ta del av den.

Vad gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Vänligen meddela oss om du behöver innehåll från Miljöbarometern som inte är tillgängligt för dig eller om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till uppsala.kommun@uppsala.se.

Du kan även rapportera brister på webben genom webbformuläret

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet (länk till formulär) .

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss genom webbformuläret

Begär material i tillgänglig form (länk till formulär) .

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du påtala detta.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Diagram

Vissa av de mer komplicerade diagrammen på webbplatsen kan innehålla färger som inte har fullgod kontrast enligt riktlinjerna för tillgänglighet. Det går att öka kontrasten genom att markera en mätserie i diagramytan eller i diagramförklaringen. Den valda mätserien visas då med svart ram och andra färger tonas ned. Bakgrundsfärger i diagrammen, så kallade tillståndsklassningar, visas även i text när man markerar en mätpunkt eller en stapel.

Mätserier och mätpunkter i diagrammen kan markeras med pekdon eller med tab- och piltangenter. Data i diagrammen kan även visas i tabellform via fliken Tabell, eller i exelformat via länken Exportera data till Excel under diagrammen.

Så har vi testat webbplatsen

Webbplatsen har testats av systemleverantören Miljöbarometern AB.

Senaste bedömningen gjordes den 6 december 2023.
Redogörelsen uppdaterades senast den 6 december 2023.

Uppdaterad: 2023-12-06