Gå direkt till sidans innehåll

Energi

Huvudområde SE. 8

För att nå våra klimatmål krävs effektivare energianvändning samt övergång till förnybara energikällor.

Enligt miljö- och klimatprogrammet är ett av Uppsalas mål att kommunen varje år ska minska sin direkta energianvändning genom energieffektivisering för fastigheter och verksamheter för att säkerställa klimatneutralitet 2030. Ett annat mål är att inom Uppsala kommuns geografiska område ska cirka 100 megawatts effekt solenergi installeras till år 2030. Uppsala kommun ska säkerställa att kommunkoncernägda fastigheter har solceller på sina tak år 2025, där så är möjligt.

Den totala energianvändningen i kommunens fastigheter och verksamheter har minskat från 439 GWh 2020 till 421 GWh 2021, vilket är i linje med målet. Det innebär även att trenden med ökad energianvändning från 2018 nu är bruten. Energianvändningen från transporter har ökat något från föregående år.

Andelen installerad solenergi i Uppsala är 41 MW 2021 och andelen solenergi på kommunkoncernägda ägda fastigheter är 1,7 MW.

Här hittar du statistik om energianvändning och förnybar energiproduktion i Uppsala kommuns egen organisation och inom Uppsala kommuns geografiska område totalt (inte bara kommunorganisationen).

Uppdaterad: 2024-06-05