Gå direkt till sidans innehåll

Giftfri miljö

Huvudområde SE. 6

I Uppsala ska miljön vara giftfri 2050 och vi ska ha hållbara resursflöden. Läs mer om kommunens livsmedels- och plastinköps påverkan.

Att minska användningen av och exponeringen för farliga kemikalier är en av vår tids
största globala och lokala miljö- och hälsoutmaningar. Ämnen med farliga egenskaper
finns på platser där de inte hör hemma – i människors kroppar, växter, djur, hav, sjöar
och marker.

I målet ingår att minska förekomsten av farliga ämnen som hotar människors hälsa och biologiska mångfald samt att främja cirkulär ekonomi.

Uppsala kommuns övergripande mål om giftri miljö 2050 och hållbara resursflöden är i linje med Sveriges nationella mål.

Uppdaterad: 2024-03-06