Gå direkt till sidans innehåll

Luft

Luften vi andas har stor påverkan på vår hälsa. Se resultat från luftmätningar i Uppsala.

Kommunen kontrollerar luftkvaliteten genom att mäta halterna av luftföroreningar i stadskärnan. Mätningarna visar kvävedioxidhalter och mängden miljöfarliga partiklar. Luftföroreningarna kommer till stor del från biltrafik, slitage av vägbanor, däck och bromsar och från industrier och förbränningsanläggningar.

Läs mer om mätningarna och kommunens åtgärder under Dokument och Länkar.

Uppdaterad: 2023-03-17