Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser

Delområde SE. 1. 1

Hur går det med utsläppsminskningarna i Uppsala kommun?

Uppsalas mål är att vara klimatneutralt 2030 för att bli klimatpositivt senast 2050. För att nå detta mål behöver växthusgasutsläppen minska med 10-14 procent per år.

Uppsala kommun har tillsammans med Uppsala klimatprotokoll tagit fram klimatscenarier som visar att det fortsatt krävs hårt arbete från samtliga aktörer lokalt, samt en starkare nationell politik för att nå målen. För att nå låga utsläpp på lång sikt krävs omställningar inom de flesta områden och nivåer i samhället, inklusive individuella beteendeförändringar.

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts
Uppdaterad: 2024-02-06