Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser

Hur går det med utsläppsminskningarna i Uppsala kommun?

År 2030 ska Uppsalas utsläpp från energianvändning och transporter vara nära noll, och baseras på fossilfria och förnybara energikällor. År 2040 ska de samlade utsläppen vara låga, och från 2050 och framåt ska Uppsala börja bli klimatpositivt. Klimatpositivt innebär negativa utsläpp, där kol och koldioxid måste börja plockas ur atmosfären.

Från och med 2021 har Uppsala kommun som mål att minska utsläppen med 10-14 procent per år fram till 2030.

Uppsala kommun har tillsammans med Uppsala klimatprotokoll tagit fram klimatscenarier som visar att det fortsatt krävs hårt arbete från samtliga aktörer lokalt, samt en starkare nationell politik för att nå målen. För att nå låga utsläpp på lång sikt krävs omställningar inom de flesta områden och nivåer i samhället, inklusive individuella beteendeförändringar.

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts
Uppdaterad: 2022-11-23