Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser

Hur går det med utsläppsminskningarna i Uppsala kommun?

Uppsalas mål är att vara klimatneutralt 2030 för att bli klimatpositivt senast 2050. För att nå detta mål behöver växthusgasutsläppen minska med 10-14 procent per år.

Uppsala kommun har tillsammans med Uppsala klimatprotokoll tagit fram klimatscenarier som visar att det fortsatt krävs hårt arbete från samtliga aktörer lokalt, samt en starkare nationell politik för att nå målen. För att nå låga utsläpp på lång sikt krävs omställningar inom de flesta områden och nivåer i samhället, inklusive individuella beteendeförändringar.

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Om beräkning av klimatutsläpp för en kommun

Uppsala beräknar kommunens geografiska klimatutsläpp i ett aktivitetsperspektiv. Avsikten är att fånga alla utsläpp som är en konsekvens av de aktiviteter som sker inom det geografiska området.

Det som omfattas är utsläpp från:

  • Energianvändning (el, fjärrvärme och annan uppvärmning, fjärrkyla och ånga)
  • Trafikarbete inom kommungränsen
  • Icke energi-relaterade utsläpp från industriprocesser, jordbruk, avfallshantering mm

Utöver dessa görs också ett tillägg för Uppsalabornas långväga semester- och fritidsresande, dvs. resor utanför kommungränsen med flyg, buss, bil och båt. Arbetspendling utanför kommungränsen fångas inte.

Enligt den internationella standard som finns för beräkning av klimatutsläpp i kommuner – Greenhouse Gas Protocol for Cities - kan utsläppen från en kommun delas in i tre ”Scopes”:

  • Scope 1 omfattar direkta utsläpp som sker inom det geografiska området. Det kan röra sig om utsläpp från förbränning av bränslen eller andra utsläpp av växthusgaser. Dessa kallas också för territoriella utsläpp.
  • Scope 2 omfattar så kallad ”nätburen energianvändning”, dvs. el, fjärrvärme och fjärrkyla. Det är energi som används i kommunen, men som kan produceras antingen i kommunen eller någon annanstans. Vår fjärrvärme produceras inom kommunen. Vår elanvändning produceras däremot till största del utanför kommunen.
  • Scope 3 omfattar utsläpp som helt sker utanför det geografiska området. Här ingår tex utsläpp från material och livsmedel som produceras utanför kommunen, samt invånarnas resor och transporter utanför kommungränsen.

Enligt det här synsättet omfattar Uppsalas uppföljning Scope 1 och 2, samt en del av Scope 3 (Uppsalabornas långväga resande).

Uppdaterad: 2023-02-07