Gå direkt till sidans innehåll

Andel förnybart bränsle

Indikator SE. 7.2. 1

Andel av den sammanlagda sträcka som körs av bussar och (ej eldrivna) tåg där förnybara drivmedel används.

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Datakälla: Svensk Kollektivtrafik: FRIDA miljö- och fordonsdatabas. Hämtat från https://2030.miljobarometern.se/
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
86,5 % (2021)

Kommentar

Uppgifterna gäller andelen fordonskilometer (trafikarbete) som utförts med förnybara drivmedel i bussar och icke eldrivna tåg. För Uppsala gäller siffrorna länstrafiken i Uppsala län. I den nationella siffran ingår inte långfärdsbussar hos kommersiella aktörer.

Uppdaterad: 2022-12-15