Gå direkt till sidans innehåll

Cykel

Delområde SE. 7. 1

Cykelstaden Uppsala är i ständig uteckling. Följ hur Uppsala utvecklas för att vara en av de främsta kommunerna i Sverige när det gäller framkomlighet och säkerhet för cyklister.

Uppsala kommun har länge haft en stor andel cyklister och cykeln är ett viktigt inslag i Uppsalabilden. Under det senaste decenniet har cyklande också blivit en viktig del i vårt arbete med miljö och klimat. Att planera för cykelbanor, cykelparkering, framkomlighet, med mera, är en grundläggande del i stadsplaneringen.

Enligt Cykelfrämjandet är Uppsala en av de bästa cykelstäderna i Sverige. 2022 placerades Uppsala som nummer 4:a i deras årliga granskning Kommunvelometern.

Uppdaterad: 2023-09-12