Gå direkt till sidans innehåll

NO2 timmar

Timnormen för kvävedioxid, NO2, innebär att timmedelvärdet får vara högre än 90 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft) under maximalt 175 timmar per kalenderår.

Indikatorn visar antal timmar per år där halterna överstiger normen. Halterna mäts i gatunivå vid Kungsgatan.

Antal timmar där timmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet (90 µg/m3)

Datakälla: SLB (Stockholm Luft- och Bulleranalys)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott.
Senaste värdet:
19 timmar (2021).
Utgångsvärde:
116 timmar (2009).
Miljökvalitetsnorm:
175 timmar.

Kommentar

Mätstationen på Kungsgatan flyttades i början av år 2017 från Kungsgatan 42 (vid Stadshuset) till Kungsgatan 67. Mätningen sker nu där utsläppen är som högst.

Sedan 2017 har timnormen för kvävedioxid överskridits i Uppsala. Sedan 2020 har dock utsläppen kraftigt förbättrats.

Uppdaterad: 2022-10-15