Gå direkt till sidans innehåll

NO2 timmar

Timnormen för kvävedioxid, NO2, innebär att timmedelvärdet får vara högre än 90 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft) under maximalt 175 timmar per kalenderår.

Indikatorn visar antal timmar per år där halterna överstiger normen. Halterna mäts i gatunivå vid Kungsgatan.

Antal timmar där timmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet (90 µg/m3)

Datakälla: SLB (Stockholm Luft- och Bulleranalys)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott.
Senaste värdet:
19 timmar (2021).
Utgångsvärde:
116 timmar (2009).
Miljökvalitetsnorm:
175 timmar.

Kommentar

Mätstationen på Kungsgatan flyttades i början av år 2017 från Kungsgatan 42 (vid Stadshuset) till Kungsgatan 67. Mätningen sker nu där utsläppen är som högst. Därmed kan de högsta halterna av kvävedioxid på Kungsgatan nu fångas av mätningarna.

Sedan 2017 har timnormen för kvävedioxid överskridits i Uppsala. Sedan 2020 har dock utsläppen kraftigt förbättrats.

Uppdaterad: 2023-03-17