Gå direkt till sidans innehåll

NO2 dygn

Dygnsnormen för kvävedioxid, NO2, innebär att maximalt 7 dygn får överskrida normvärdet på 60 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft).

Indikatorn visar antal dygn där halterna överstiger normvärdet. Halterna mäts i gatunivå vid Kungsgatan.

Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet (60 µg/m3)

Datakälla: SLB (Stockholm Luft och Bulleranalys)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott.
Senaste värdet:
2 dygn (2021).
Utgångsvärde:
9 dygn (2009).
Miljökvalitetsnorm:
7 dygn.

Kommentar

Mätstationen på Kungsgatan flyttades i början av år 2017 från Kungsgatan 42 (vid Stadshuset) till Kungsgatan 67. Mätningen sker nu där utsläppen är som högst.

Sedan 2017 har dygnsnormen för kvävedioxid överskridits i Uppsala. Sedan 2020 har dock utsläppen kraftigt förbättrats.

Uppdaterad: 2022-10-15