Gå direkt till sidans innehåll

Plast

Plastprodukter på hög
Delområde SE. 6. 2

Uppsala kommuns nya varor med plastinnehåll ska 2030 innehålla enbart återvunnen eller förnybar plast.

Plast är ett användbart material men dagens produktion och användning av plast har en betydanade miljö- och klimatpåverkan.

5-10 % av Sveriges territoriella växthusgasutsläpp kommer från produktion och förbränning av plast. I Uppsala förekommer förbränning av plast i fjärrvärmeproduktionen.

Fjärrvärmens bränslemix består till största del av trärester och avfall, där 40 % av avfallet består av fossil plast. Fjärrvärmen står även för cirka hälften av den totala stationära energianvändningen. Därav för att minska fjärrvärmens klimatpåverkan behöver vi minska andelen fossil plast i avfallet.

Uppdaterad: 2024-01-30