Gå direkt till sidans innehåll

Total energianvändning i fastigheter och verksamheter

Indikatorn visar total energianvändning i kommunala fastigheter och verksamheter. Energi för uppvärmning är normalårskorrigerad enligt SMHIs graddagar. Energianvändningen redovisas för köpt värme, kyla, el samt för egenproducerad energi (el och värme från biogasanläggningen, solenergi).

Energi till transporter och arbetsmaskiner ingår inte, utan redovisas under Trafik.

Total energianvändning i fastigheter och verksamheter

Datakälla: Egen uppföljning.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott.
Senaste värdet:
421429 MWh (2021).

Kommentar

Enligt Uppsalas miljö- och klimatprogram är kommunens mål att varje år minska sin direkta energianvändning genom energieffektiviseringsinsatser för fastigheter och verksamheter. I och med en säkerställd minskad energianvändning kan klimatneutralitet uppnås 2030.

Den totala energianvändningen har minskat från 439 GWh 2020 till 421 GWh 2021. Minskningen följer Uppsalas mål och bryter därmed trenden med den ökande energianvändingen från 2018.

Uppdaterad: 2022-10-26