Gå direkt till sidans innehåll

Avfall och återvinning

Rätt sorterat blir avfall en värdefull resurs som används till nya resurser och energi.

Varje dag uppstår stora mängder avfall, hemma och i samhället. I Uppsala arbetar vi för en ständig förbättring inom avfallshantering och resurseffektivitet. Vi jobbar efter avfallstrappan, vilket innebär att avfall i första hand förebyggs, i andra hand återanvänds eller materialåtervinns och som sista val energiåtervinns eller deponeras.

Rätt sorterat blir avfall en värdefull resurs som kan används som råvara till nya saker. Nedan presenteras statistik för utvecklingen kring insamling och behandling av kommunalt avfall i Uppsala kommun. Det är kommunbolaget Uppsala Vatten som har hand om det avfall som uppkommer i hushållen.

Uppdaterad: 2023-01-19