Gå direkt till sidans innehåll

Klimatpåverkan av livsmedel

Klimatpåverkan av inköpta livsmedel beräknas kilo CO2e per kilo inköpt livsmedel.

Klimatpåverkan av inköpta livsmedel

Datakälla: Egen uppföljning
Senaste värdet:
1,65 CO2e/kg inköpt livsmedel (2022).
Utgångsvärde:
1,89 CO2e/kg inköpt livsmedel (2014).
Mål 2030:
1,25 CO2e/kg inköpt livsmedel (2030).

Kommentar

Klimatpåverkan från inköpta livsmedel har sedan 2016 minskat men med fluktuerande värden från år till år.

Målet om att varje kilo inköpt livsmedel inte ska överstiga 1,25 kilo koldioxidekvivalenter (kg CO2e) 2030 beslutades 2022. Från 2020 har Måltidsservice, som tillhandahåller all lagad mat för Uppsala kommuns verksamheter, arbetat strategisk med att minska klimatpåverkan av den mat de serverar.

En strategi för att minska klimatpåverkan har varit att klimatberäkna menyerna och minimera de livsmedel som har stor klimatpåverkan.
Det livsmedel som har störst klimatpåverkan är kött, men olika typer av kött har olika stor klimatpåverkan. Nötkött har en större påverkan på klimatet en till exempel kyckling. Därav serveras nötkött mer sällan och byts ut mot andra livsmedel för att minska klimatpåverkan.

Uppdaterad: 2023-03-24