Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiska livsmedel

Andelen ekologiska livsmedel baseras på andelen kronor spenderat på ekologiska livsmedel.

Andelen ekologiska livsmedel

Datakälla: Egen uppföljning
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015.
Senaste värdet:
54 % (2022).
Utgångsvärde:
21 % (2015).
Mål 2023:
100 % (2023).

Kommentar

Den ekologiska andelen av inköpta livsmedel har stadigt ökat sedan 2016. Även om utvecklingen stadigt ökat är målvärdet många procentenheter från att bli uppfyllt. Utveckling av utbudet av ekologiska livsmedel som förväntades när målet sattes 2014 har inte uppfyllts. På grund av begränsat utbud och en svårighet att täcka de ökade kostnaderna för ekologiska livsmedel har målet med 100 procent varit svårt att nå till 2023.

Uppdaterad: 2023-03-10